Mountain View

Autotransport nudi prevoz putnika širom Srbije i van nje, kao i poslovnu podršku i logistiku za pojedinca ili firmu.

Mountain View

Na poslovima izgradnje puteva angažovano je više mašina ULT-e, grejdera, buldožera i valjak.

Mountain View

Prevoz, odnosno isporuka sitnog i komadnog uglja pravnim i fizičkim licima, jedan je od prioritetnih...

PD “Autotransport”d.o.o. je Odlukom Upravnog odbora Elektroprivrede Srbije – Javnog preduzeća Termoelektrane „Kostolac“ iz Kostolca i Javnog preduzeća Površinski kopovi „Kostolac“ iz Kostolca osnovano 24.09.2003. godine.

Istog datuma zaključen je Ugovor o osnivanju, izmedju gore dva Upravna odbora, a društvo posluje pod nazivom: Preduzeće za transportne usluge, održavanje i opravku motornih vozila „Autotransport“ d.o.o. Kostolac. Skraćeni naziv Društva je „Autotransport“ d.o.o. Kostolac.

Sedište Društva je u Kostolcu u ulici Nikole Tesle br. 19.
Odmah nakon osnivanja Društva tj. Preduzeća, otpočinje se sa radom i poslovanjem navedenog preduzeća sa voznim parkom koji je brojao oko 70 jedinica i 120 radnika. Sa ovolikim brojem mašina i radnika Društvo nije moglo da uspešno odgovori svim zahtevima osnivača, a takodje i trećih lica pa je doneta odluka o nabavci novih vozila i mašina a takodje i upošljavanje još radnika odredjenih struktura i kvalifikacija.