06sep/18

PD ”Autotransport” d.o.o.Kostolac” i PD ”RIO” d.o.o. Kostolac kao grupa ponuđača sa jedne strane iJP EPS Ogranak “TE-KO Kostolac”sa druge strane zaključilo ugovor za izvođenje radova

PD ”Autotransport” d.o.o. Kostolac” i PD ”RIO” d.o.o.Kostolac kao grupa ponuđača sa jedne strane i JP EPS Ogranak “TE-KO Kostolac” sa druge strane zaključilo ugovor za izvođenje radova   PD ” AutotransportRead More…