Usluge:

  • Prevoz putnika i robe,

  • Iznajmljivanje autobusa,

  • Održavanje i opravka motornih vozila,

  • Prikupljanje sekundarnih sirovina,

  • Tehnički pregled,

  • Izvodjenje svih radova iz oblasti niskogradnje za potrebe osnivača i svih ostalih trećih lica itd.