Издавање регистарских налепница


       

На техничком прегледу врши се продаја полиса од аутоодговорности и зелених картона „Дунав осигурања“ и „Делта генерали“.

Начин плаћања:

  • Могућност плаћања осигурања возила до 6 рата чековима грађана са 0 % камате(„Генерали осигурање“);
  • Комплетна регистрација возила путем административне забране од 3 до 12 месеци за све запослене и пензионере, са годишњом каматом од 10%(„Дунав осигурање“);

          На издвојеном шалтеру поште могуће је уплатити све таксе за регистрацију, као и све друге рачуне(струја,телефон,инфостан и сл.) и остале врсте уплата.

          Са жељом да задовољимо све захтеве наших клијената, омогућили смо да све послове у вези регистрације вашег возила, обавите на једном месту и у најкраћем року.