АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ

 

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230425
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230425
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПНЕУМАТИКА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


НАБАВКА ГОРИВА (Еуродизел) ПАРТИЈА 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230611
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230611
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  ИЗМЕНА br: NPZ230611
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 1 ИЗМЕНА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


 

НАБАВКА ГОРИВА (Еуродизел, БМБ-95, ТНГ) ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230611
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230611
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  ИЗМЕНА br: NPZ230611
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

 

НАБАВКА ФИЛТЕРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230667
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230667
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАБАВКА АКУМУЛАТОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230680
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230680
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

УСЛУГЕ ЦПЦ ЗА ВОЗАЧЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230783
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230783
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

НАБАВКА ГОРИВА 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230840
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230840
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ