Садашње стање


За период од 15 година Друштво се развијало и полако из једног „средњег“ предузећа, прераста у „велико“ предузеће, тако да сада поседује око 150 јединица (возила и машина), а број запослених је растао тако да је у предузећу запослено 307 радника у сталном радном односу, 70 радника на одређено време, 116 радника на ПП пословима.

 

Садашња делатност предузећа је превоз путника и робе, изнајмљивање аутобуса, одржавање и оправка моторних возила, прикупљање секундарних сировина, изводјење свих радова из области нискоградње за потребе оснивача и свих осталих трећих лица итд. Од свог постанка, предузеће има изградјен систем као и сталну тежњу за иновирањем основних средстава. Предузеће има флексибилну унутрашњу организацију, што омогућава ефикасно пружање услуга клијентима у складу са домаћим и медјународним стандардима и прописима, а у складу са захтевима корисника. Број запослених је постепено растао у складу са проширењем обима послова, тако да је тренутно у предузећу запослено око 500 радника.

Запослени кадрови се константно  едукују и усавршавају путем разних семинара, предавања и сл. јер само са употпуњавањем и проширивањем стручних знања запослених као и квалитетом услуга могу се задовољити захтеви корисника.