Конкурс за пријем у радни однос       ПРЕДМЕТ: Конкурс за пријем у радни однос     ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за радна места:     ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР МАШИНСТВА   Услови:   Машински факултет – са минимум остварених 240 еспб бодова Радно искуство […]
Конкурс за пријем у радни однос „Грађевински инжењер“   Документ за конкурс можете скинути са овог линка КОНКУРС.
 ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање овлашћеног рачуновође Опис послова и услове можете погледати на линк КОНКУРС
 Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање  радника по основу Уговора о обављању привремених односно повремених послова.   Тражене послове можете погледати кликом на  КОНКУРС    
 Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање  2(два) електричара по основу Уговора о обављању привремених односно повремених послова