Радионица за тахографе


              Радионица за тахографе се налази у оквиру техничког прегледа КТ „АУТОКОНТРОЛ“ која је добила дозволу за рад 07.10.2013 год. од стране Агенције за безбедност саобраћаја која је ауторизована радионица за баждарења аналогних тахографа тако и калибрацију свих типова дигиталних тагхографа, овлашћена је за опоравке и сервиирање тахографа од стране генералног заступника у Србији „Тахограф БГ“ од Немачке компаније „ВДО“ која је један од највећих произвођача тахографа у свету.

              Радионица поседује најсавременију опрему, алате и уређаје за испитивање, подешавање и поправку тахографа. Техничари у радионици за тахографе су обучени и лиценцирани како од стране „ВДО“ компаније тако и Агенције за безбедност саобраћаја.

Послови којима се бави радионица за тахографе:

  • Уградња тахографа;
  • Активација тахографа;
  • Контрола тахографа;
  • Преглед тахографа;
  • Демонтажа тахографа;
  • Оправка тахографа;
  • Контрола граничне брзине.