Пословодство:

Директор:

Анђелка Арамбашић Џоговић, дипл.правник

andjelka@autotransport.co.rs

Стручни сарадник директора:

Драган Огњановић, дипл.инж.саобраћаја

dragan.ognjanovic@autotransport.co.rs

Руководилац ISM квалитетом:

Дејан Цакић, дипл.инж.саобраћаја

dejan.cakic@autotransport.co.rs

Руководилац сектора Транспорт:

Марко Гостојић, дипл.менаџер

marko.gostojic@autotransport.co.rs

Руководилац сектора Нискоградња:

Данијел Михајловић, инж.машинства

danijel.mihajlovic@autotransport.co.rs

Руководилац сектора Одржавање:

Александар Стојановић, дипл.инж.машинства

aleksandar.stojanovic@autotransport.co.rs

Руководилац комерцијалног сектора:

Милица Дамњановић, дипл.економиста

milica.damnjanovic@autotransport.co.rs

Руководилац контролног тела „Аутоконтрол“:

Никола Ремовић, дипл.менаџер

nikola.removic@autotransport.co.rs

Руководилац сектора економоско – финансијских послова:

Ана Димитрић, дипл.економиста

 ana@autotransport.co.rs

Руководилац сектора правних, кадровских и општих послова: