Пословодство:

Директор:

Анђелка Арамбашић Џоговић, дипл.правник

andjelka@autotransport.co.rs

Извршни директор техничког сектора:

Предраг Ђорђевић, дипл.инжињер.саобраћаја

predrag.djordjevic@autotransport.co.rs

Извршни дир. сект. екон-финанс. и комерцијалних послова:

Мирјана Матковић, дипл.економиста

matkovic@autotransport.co.rs

Стручни сарадник директора за техничке послове:

Младен Оцокољић, дипл.инж.орг.рада

ocokoljic@autotransport.co.rs

Стручни сарадник директора за техничке послове:

Ана Димитрић, дипл.економиста

ana@autotransport.co.rs

Стручни сарадник директора за техничке послове:

Ристо Машић, дипл.менаџер

risto.masic@autotransport.co.rs

Саветник директора:

Драган Огњановић, мастер инж.саобраћаја

dragan.ognjanovic@autotransport.co.rs

Водећи инжeњер Контролног тела „Аутоконтрол“:

Далибор Живановић, струк.инж.машинства

dalibor.zivanovic@autotransport.co.rs

Водећи инжeњер транспорта:

Марко Гостојић, дипл.менаџер

marko.gostojic@autotransport.co.rs

Водећи инжeњер нискоградње:

Данијел Михајловић, проф.машинске гр.предмета

danijel.mihajlovic@autotransport.co.rs

Водећи економиста за комерцијалне послове и набавке:

Милица Дамњановић, дипл.економиста

milica.damnjanovic@autotransport.co.rs

Водећи инжeњер за одржавање возила и механизације:

Далибор Михајловић, машински инж.конструктор

dalibor.mihajlovic@autotransport.co.rs

 

Водећи правник за правне и кадровске послове и набавке:

Жељка Копун, дипл.правник

zeljka.kopun@autotransport.co.rs

 

Водећи правник за правне и кадровске послове и набавке:

Милена Пантић, дипл.правник

milena.pantic@autotransport.co.rs