ЗАВРШЕНЕ НАБАВКЕ


 

Набавка резервних делова за теретна возила FAP
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_Н 1235-2018
КД Набавка резервних делова за теретна возила FAP Н 1235-2018
Одлука о обустави поступка за теретна возила FAP

Набавка резервних делова за теретна возила MAN
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1234-2018
КД Набавка резервних делова за теретно возило MAN Н 1234-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теретна возила MAN

Набавка резервних делова за теретна возила DAF
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_DAF
КД Набавка резервних делова за теретна возила DAF Н 1233-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теретна возила DAF

Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_Н 1232-2018
КД Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes Н 1232-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теретна возила Mercedes

Набавка резервних делова за теретно возило Volvo
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1231-2018
КД Набавка резервних делова за теретна возила Volvo Н 1231-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теретна возила Volvo

Набавка резервних делова за теренска возила
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_Н 1223-2018
КД Набавка резервних делова за теренска возила Н 1223-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теренска возила

Набавка резервних делова за прикључна возила
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1-2018
КД Набавка резервних деловава за прикључна возила Н 1-2018
Одлука о обустави поступка набавке за прикључна возила

Набавка каменог агрегата
Питања за набавку каменог агрегата Н 1292 – 2018.
Додатне информације и одговори за набавку каменог агрегата.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1292-2018
КД Набавка каменог агрегата за израду путева Н 1292-2018
Одлука о додели оквирног споразума за набавку бр. 1292/2018
Обавештање о закљученом оквирном споразуму за набавку бр. 1292/2018

Набавка СКИП – комбиноване машине
Питања за набавку SKIP – комбиноване машине
Додатне информације и одговори за набавку SKIP – комбиноване машине 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА БР. 1409/2018
КД Набавка СКИП – комбиноване машине бр. 1409/2018
Одлука о додели уговора 1409/2018 Набавка SKIP комбиноване машине

Набавка средства за хигијену
ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊА ПОНУДА БР.1410/2018
КД Набавка средства за хигијену бр.1410/2018
Одлука о додели оквирног споразума за набавку бр. 1410/2018

Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1405-2018
КД Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes Н 1405-2018
Прва измена КД Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes Н 1405-2018
Одлука о обустави поступка набавке за набавку H – 1405/2018 резервих делова за теретна возила Mercedes 

Набавка резервних делова за прикључна возила
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1406 -2018
КД Набавка резервних делова за Прикључна возила Н 1406-2018
Прва измена КД Набавке резервних делова за Прикључна возила Н 1406-2018
Одлука о обустави поступка набавке за набавку H 1406/2018 резервих делова за прикључна возила

Набавка  ХТЗ опреме
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ БР. 2/2018
КД НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ БР. 2/2018
Питање за набавку 2/2018 ХТЗ опрема
Додатне информације и одговор на питање за набавку ХТЗ опреме БР. 2/2018
Питања и одговор на питања за набавку ХТЗ опреме БР. 2/2018
Предмет: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку бр.2/2018 – “ ХТЗ опрема „
Питањe и одговор на питање за набавку ХТЗ опреме бр. 2/2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2/2018 – „ХТЗ опрема“
КД НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ БР. 2/2018
Одлука о обустави поступка набавке за набавку „БЗР – ХТЗ ОПРЕМА“

Набавка Додатак гориву Евро дизел (AD BLUE)
ПОЗИВ ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ БР. 1485/2018
КД НАБАВКА “НАБАВКА Додатак гориву Евро дизел (AD BLUE)“
Одлука о обустави набавке за набавку „Додатак гориву Евро дизел (AD BLUE)“

Набавка расхладне течности и течности за прање ветробрана
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ БР. 1486/2018
КД  НАБАВКА расхладне течности и течности за прање ветробрана
Одлука о обустави набавке за набавку „Раслахдне течности и течности за прање ветробрана

Набавка Рачунарске конфигурације и периферије
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_РАЧУНАРИ
КД Набавка рачунарске конфигурације и периферије
Одлука о обустави постпука набавке за рачунарске конфигурације

Набавка резервних делова за теренска возила Лада Нива
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА
КД Набавка резервних делова за теренска возила
Одлука о додели оквирног споразума резервни делови за теренска возила Ладе Ниве

Набавка ХТЗ орреме
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ХТЗ ОПРЕМЕ
КД Набавка ХТЗ опреме
Одлука о додели оквирног споразума за HTZ опрему

Набавка резервних делова за теретна возила  ФАП
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ЗА ФАП
КД Набавка резервих деловаза теретна возила ФАП
Прва измена конкурсне документације за резервна возила за ФАП
Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Oдлука о додели оквирног споразума за резервне делове за ФАП

Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ЗА Mercedes
КД Набавка резервних делова за теретна возила за Mercedes
Oдлука о додели оквирног споразума за резервне делове за Mercedes

Набавка резервних делова за теретна возила MAN
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ЗА MAN
КД Набавка резервних делова за теретна возила за MAN
Одлука о додели оквирног споразума за MAN

Набавка резервних делова за теретна возила DAF
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ЗА DAF
КД Набавка резервних делова за теретна возила за DAF
Одлука о додели оквирног споразума за DAF

Набавка шљунковитог материјала за израду путева
ПОЗИВ ЗА ПОДНЕШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ ШЉУНКОВИТОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА
КД за набавку шљунковитог материјала за израду путева
Одлуку о додели оквирног споразума за набавку бр.1683/2018 шљунковитог материјала за израду путева

Набавка резервних делова за булдозере SHANTUI
ПОЗИВ ЗА ПОДНOШЕЊА ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА SHANTUI
КД за набавку резервних делова за SHANTUI
Прва измена КД-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕР SHANTUI
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.2
Одлука о додели оквирног споразума Shantui

Набавка резервних делова за дизалице TEREX
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА TEREX
KD за набавку резервних делова за TEREX
Прва измена КД-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АУТОДИЗАЛИЦЕ TEREX
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.2
Одлука о додели оквирног споразума Terex

Набавка резервних делова за ровокопач HYUNDAI
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА HYUNDAI
KD за набавку резервних делова за HYUNDAI
Прва измена КД-ровокопачи HYUNDAI
Додатне информације и појашњења
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.2
Додатне информације или појашњење број 2
Одлука о додели оквирног споразума Hyundai

Набавка Рачунарске конфигурације и периферије
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_РАЧУНАРИ
КД Набавка рачунарске конфигурације и периферије
Одлука о додели оквирног споразума за набавку бр.1703/2018 рачунарске конфигурације и периферије

Nабавка Филтера ЗА УЉЕ, БЕНЗИН, И ДОВОД ВАЗДУХА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА ФИЛТЕРЕ 
КД Набавка филтера за уље, бензин и довод ваздуха
Одлука о додели оквирног споразума Филтери

Набавка резервих делова за теретна возила TATRA
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА за резервне делове za TATRA
КД Набавка резервних делова за TATRA
Одлука о обустави поступка набавке за резервне делове за теретна возила TATRA

Набавка резервих делова за аутодизалицу Liebherr
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА за резервне делове за Liebherr
КД Набавка резервних делова за Liebherr

Додатне информације или појашњења
Одлука о додели оквирног споразума набавке за резервне делове за Liebherr

Набавка резервих делова за теретна возила VOLVO
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА за резервне делове за VOLVO
КД Набавка резервних делова за VOLVO
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервних делова за VOLVO

Набавка за акумулаторе
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА НАБАВКА Акумулатора
КД Набавка Акумулатора
Одлука о додели оквирног споразума за набавку акумулатора

Дијагностика за теретна возила, полуприколице и радне машине

Позив за подношења понуда за дијагностику
КД- за дијагностику
Прва измена конкурсне документације
Измена позива за подношење понуда
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговара за дијагностику за теретна возила, полуприколице и радне машине

Путничко возило високе проходности 4×4 за превоз људства (10+места за седење)

Позив за подношења понуда за путничко возило
КД- путничко возило
Прва измена конкурсне документације за путничко возило високе проходности
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Измена позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора за путничко возило 4×4 високе проходности
Исправка одлуке о додели уговара за путничко возило 4×4 високе проходности

Тегљач за кипер полуприколицу

Позив за подношења понуда за тегљач за кипер полуприколицу
КД-за тегљач за кипер полуприколицу
Обавештење о продужетку рока за достављање понуда
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора за Тегљач за полуприколицу

Рачунарске конфигурације и периферије

Позив за подношења понуда за рачунарске конфигурације и периферије
КД – рачунарске конфигурације и периферије
Одлука о обустави поступка набавке за рачунарске конфигурације са оперативним системом и периферије

Резервни делови доњег построја за механизацију и радни елементи

Позив за подношења понуда за резервне делове доњег построја за механизацију и радне елементе
КД- резервне делове доњег построја
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Додатне информације или појашњења
Прва измена КД доњи построј
Обавештење о продужетку рока за достављања понуда број 1
Одлука о додели споразума за резервне делове доњег построја за механизацију и радни елементи

Резервни делови за прикључна возила

Позив за подношења понуда за резервне делове за прикључна возила
КД- резервне делове за прикључна возила
Dодатне информације или појашњења
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.2
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервних делова за прикључна возила

Резервни делови за булдозер LIEBHER

Позив за подношења понуда за резервне делове за булдозер
КД – за набавку за резервне делове за булдозер LIEBHER
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервних делова за булдозер Liebherr

Канцелариски материјал

Позив за подношења понуда за канцелариски материјал
КД – за канцелариски материјал
Исправка позива за подношење понуда канцелариског материјала
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Прва измена конкурсне документације за канцелариски материјал
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели оквирног споразума за канцелариски материјал

Резервни делови за грејдер TGT

Позив за подношења понуда за резервне делове за грејдер TGT
КД – резервне делове за грејдер TGT
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервих делова за грејдер ТGТ

Уља и мазива

Позив за подношења понуда за уља и мазива
КД – уља и мазива
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Одлука о додели оквирног споразума за набавку уља и мазива

Рачунарске конфигурације и периферије

Позив за подношења понуда за рачунарске конфигурације и периферије
КД – рачунарске конфигурације и периферије
Одлука о додели оквирног споразума за рачунарске конфигурације и периферије

Резервни делови за теретна возила TATRA

Позив за подношења понуда за резервне делове за теретна возила TATRA
КД – резервне делове за теретна возила TATRA
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Позив за подношења понуда теретна возила ТАТРА прва измена<бр>КД за резервне делове за теретна возила ТАТРА прва измена
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервних делова ТАТРА

Резервни делови за утоварне лопате СЕМ

Позив за подношења понуда за резервне делове за утоварне лопате СЕМ
КД – за резервне делове за утоварне лопате СЕМ
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервих делова за утоварне лопате СЕМ

Набавка добара у редовном поступку у циљу закључења оквирног споразума “Гориво (Еуродизел, BMB-95, TNG)“

КД – Набавку добара у редовном поступку у циљу закључења оквирног споразума “Гориво (Еуродизел, BMB-95, TNG)“
Позив за подношења понуда за набавку добара у редовном поступку у циљу закључења оквирног споразума “Гориво (Еуродизел, BMB-95, TNG)“
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Измена позива за подношења понуда за набавку горивa
Измена КД – за набавку горива
Одлука о додели оквирног споразума за гориво

Набавка резервних делова за МАЗ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА МАЗ 
КД Набавка резервних делова за МАЗ
Одлука о додели оквирног споразума за резервне делове МАЗ
Обавештење о закљученом споразуму-резервни делови за теретна возила МАЗ

Набавка средства за хигијену
ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА  СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
КД Набавка средства за хигијену 
Обавештење о продужењу рока за достављања понуда
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ прва измена
КД Набавка средства ѕа хигијену прва измена
Одлука о додели оквирног споразума за набавку бр.1270/2019 НАБАВКА „Средства за хигијену“
Обавештење о закљученом оквирном споразуму H/1270/2019 „Средства ѕа Хигијену“

Набавка канцеларијског материјала ради склапања оквирног споразума
Позив за подношења понуда
Обавештење о закљученом оквирном споразуму на основу захтева за набавку број НПЗ200421/2020 “ Канцеларијски материјал „

Набавка пнеуматика

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  бр: NPZ210160
Образац за понуде пнеуматика
Одлука о обустави поступка Набавке бр. НПЗ 210160 – Пнеуматици

Набавка уља и мазива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  бр: NPZ210161
Образац понуде за уља и мазива
Одлука о обустави поступка Набавке бр НПЗ 210160 – Уља и мазива

НАБАВКА БАГЕРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ 212319
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
УСЛОВИ КУПОВИНЕ
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА НАБАВКУ бр.NPZ 212319

НАБАВКА ТРИ ПОЛОВНА ТЕГЉАЧА И ТРИ ПОЛУПРИКОЛИЦЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ 212320
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
ИЗЈАВА
ПРВА ИЗМЕНА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЗА НАБАВКУ бр.NPZ 212320

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ212144
РАДИ СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХТЗ ОПРЕМЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ бр.NPZ 212144 ХТЗ ОПРЕМА

НАБАВКА ТРИ ПОЛОВНA TEГЉАЧА

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр NPZ220068
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕГЉАЧА
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ТЕГЉАЧЕ
ИЗЈАВА ЗА ТЕГЉАЧЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА NPZ 220068

НАБАВКА ТРИ ПОЛОВНЕ ПОЛУПРИКОЛИЦЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. NPZ220069
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПОЛУПРИКОЛИЦУ
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОЛУПРИКОЛИЦУ
ИЗЈАВА ЗА ПОЛУПРИКОЛИЦУ
ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЗА НАБАВКУ бр. NPZ220069

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ДОЊИХ ПОСТРОЈА 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. NPZ220089
ПРИЛОГ ИЗ КАТАЛОГА – ЛАНЧАНИК ЗАТЕЗНОГ ТОЧКА
ПРИЛОГ ИЗ КАТАЛОГА – РОЛНЕ
ПРИЛОГ ИЗ КАТАЛОГА – ТОЧАК ЗАТЕЗНИ (ВОДЕЋИ)
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА br. NPZ 220089

НАБАВКА ДВА НОВА БАГЕРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ220007
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА БАГЕРА
ОДЛУКУ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА NPZ220007

НАБАВКА ТРИ ПОЛОВНЕ ПОЛУПРИКОЛИЦЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br. NPZ220141
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОДАТНИ УСЛОВИ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ br. NPZ220141

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ220157
РАДИ СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХТЗ ОПРЕМЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ бр: NPZ220157
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА бр: NPZ220157

НАБАВКА ПОЛОВНЕ ПОЛУПРИКОЛИЦЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br. NPZ220204
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА И ДОДАТНИ УСЛОВИ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ бр. NPZ220204

НАБАВКА АКОМУЛАТОРА

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br. NPZ220391
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТПУКА br. NPZ220391

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА br. NPZ220398
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПНЕУМАТИКА
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПНЕУМАТИКА br. NPZ220398
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТПУКА br. NPZ220398

НАБАВКА УЉА И МАЗИВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА br. NPZ220395
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br. NPZ220395
ИЗЈАВА О ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ
ОДЛУКА О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ОДЛУКА О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА бр 2
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ИСПРАВКА
ПИТАЊА И ОДГОВОРИ УЉА И МАЗИВА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА br. NPZ220395

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220491
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220491
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br: NPZ220491
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА br: NPZ220491

НАБАВКА ФИЛТЕРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220405
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220405
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br: NPZ220405
ОДЛУКА О ИЗБОРУ  ПОНУЂАЧА br: NPZ220405

НАБАВКА АКУМУЛАТОРА 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220487
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220487
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br: NPZ220487
ОДЛУКА О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА br: NPZ220487

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА АУТОДИЗАЛИЦЕ TEREX

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ211971
ПРИЛОГ СТРАНИЦЕ ИЗ КАТАЛОГА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА бр: NPZ220421/1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ220421/1
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХТЗ ОПРЕМЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА бр: NPZ220421/1

НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА бр: NPZ220626
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ220626 
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА бр: NPZ220626

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ br: NPZ220751

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220751
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХТЗ ОПРЕМЕ
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ220751

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ br: NPZ220753

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220753
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХТЗ ОПРЕМЕ
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ220753

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ br: NPZ220756

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220756
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХТЗ ОПРЕМЕ
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ220756

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220704
ПРИМЕР ОБРАЗЦА ЗА ТРАНСПОРТ
ПРИМЕР ОБРАЗЦА ЗА ОДРЖАВАЊЕ
ПРИМЕР ОБРАЗЦА ЗА НИСКОГРАДЊУ
ПРИМЕР ОБРАЗЦА ЗА БЛАГАЈНУ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ220704
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ 220704

НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА бр: NPZ220626-1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ220626 -1
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМA
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ 220626-1

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РОВОКОПАЧ  HYUNDAI

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220817
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ 220817

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА бр: NPZ220491-1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ220491-1
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА бр: NPZ220491-1
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА  бр: NPZ220491-1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА НАБАВКУ бр: NPZ220491-1
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ 220491-1

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА DRESSTU

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220769
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА бр: NPZ220769
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ 220769

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА DRESSTU

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220884 
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ 220884

НАБАВКА КИПЕР ПОЛУПРИКОЛИЦА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220885
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ 

НАБАВКА ПЛАТО ПРИКОЛИЦА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220886
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ 220886

НАБАВКА БУЛДОЗЕРА ГУСЕНИЧАР br:NPZ220894

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ220894
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220894
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ 220894

НАБАВКА БУЛДОЗЕРА ГУСЕНИЧАР br:NPZ220738

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ220738
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220738
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА  бр: NPZ 220738

НАБАВКА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КИПЕР

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220911
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ 

НАБАВКА БАГЕРА ДО 32т

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ220926
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220926
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА br:NPZ220926
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br:NPZ220926
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРВА ИЗМЕНА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА ИЗМЕНА БРОЈ 2 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ДРУГА ИЗМЕНА br:NPZ220926
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ДРУГА ИЗМЕНА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ДРУГА ИЗМЕНА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КИПЕР

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221009
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ 

НАБАВКА БАГЕРА-РОВОКОПАЧА ГУСЕНИЧАРА СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221048
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221048
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА КИПЕР

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221086
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221059
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221059
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221059
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221059
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА БУЛДОЗЕР Shantui

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221092
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА БАГЕРА KOMADA DVA

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221096
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221096
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА БАГЕР
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА ГОРИВА (EVRODIZEL,BMB-95, TNG) ПАРТИЈА 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221079
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221079
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221079
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПРВА ИЗМЕНА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА ГОРИВА (EVRODIZEL) ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221082
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221082
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221082
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПРВА ИЗМЕНА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА ВИЉУШКАРА СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221112
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221112
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221112
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРВА ИЗМЕНА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221159
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221168
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221168
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА УТОВАРНЕ ЛОПАТЕ-УТОВАРИВАЧА ПО ПРИНЦИПУ СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221270
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221270
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА КИПЕР КАМИОНА 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221267
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221268
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221268
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА УТОВАРНЕ ЛОПАТЕ ПО ПРИНЦИПУ СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221293
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221293
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221298
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221265
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221265
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

ЗАКУП ДВА БУЛДОЗЕРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220984
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

КАСКО ОСИГУРАЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221361
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА КАСКО ОСИГУРАЊЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА 4X4

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221396
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221396
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА ПОЛОВНОГ КАМИОНА КИПЕРА ДВООСОВИНЦА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221422
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221422
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА БАГЕРА ГУСЕНИЧАРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221075
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221075
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА БАГЕР
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221075
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221075
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРВА ИЗМЕНА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 
ОБУСТАВА ПОСТУПКА НАБАВКЕ

 

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ВАЉКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221521
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221521
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ДОЊЕГ ПОСТРОЈА ЗА МЕХ. И РАД. ЕЛЕМЕНТЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221534
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ(ЦПЦ)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221549
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕР LIEBHERR

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221602
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

НАБАВКА БУЛДОЗЕРА ГУСЕНИЧАРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221512
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221512
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ УСЛУГЕ – УСЛУГЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ(ЦПЦ)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221629
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА ГРЕЈДЕРА ПО ПРИНЦИПУ СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221608
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221608
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ ОБРАЗЦА ПОНУДЕ 
ПРВА ИСПРАВКА ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221608
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ДОЊЕГ ПОСТРОЈА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И РАДНЕ ЕЛЕМЕНТЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221673
ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈОЈ ПОНУДИ

НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА КОМАДНОГ УГЉА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221699
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221699
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА АУТООДГОВОРНОСТИ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221698
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221698
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПИСКОМ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈОЈ ПОНУДИ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА ДАФ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221181
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈОЈ ПОНУДИ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221189
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221189-1
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

УСЛУГЕ – ИЗНАЈМЉИВАЊА ЗАКУПА РАДНИХ МАШИНА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221807
ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА УСЛУГА ОБАВЕЗНОГ ОСИГУРАЊА АУТООДГОВОРНОСТИ ВОЗИЛА И РАДНИХ МАШИНА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221828
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221828
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СПИСКОМ ВОЗИЛА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА MAN 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221174
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ221174
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ДОЊЕГ ПОСТРОЈА ЗА МЕХАНИЗАЦИЈУ И РАДНЕ ЕЛЕМЕНТЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221674
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ221674
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА БУЛДОЗЕРА ГУСЕНИЧАРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221854
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221854
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221854
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА br:NPZ221854
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРВА ИЗМЕНА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА br: NPZ221854
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА VOLVO

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221843
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ221843
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ221880
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ221880
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

НАБАВКА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КИППЕР КОМ. 4

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221954
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221954
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПОЛОВНОГ КАМИОНА ЦИСТЕРНА СА ПРИКОЛИЦОМ-ЦИСТЕРНОМ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ221972
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА МЕРЦЕДЕС

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ221892
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ221892
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА Н1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ221978
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ221964
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br:NPZ221964
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ЗИМСКЕ ЈАКНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ221998
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ221998
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ ТЕРМО ПРСЛУЦИ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ221999
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ221999
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА DRESSTU

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ212279
СЛИКА DRESSTA INJEKTOR
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НАБАВКА ШЉУНКОВИТОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222053
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ222053
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПОЛОВНИХ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222137
ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222032
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ222032
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПОЛОВНОГ КАМИОНА ЦИСТЕРНЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222180
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ВАЉКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ222203
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ222203
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА БУЛДОЗЕР SHANTUI

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222187
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ222187
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА KOBELKO

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222143
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ222143
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ВАЉКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ222273
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ222273
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА БАГЕРА ГУСЕНИЧАРА ком1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222272
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА БАГЕРА РОВОКОПАЧА ГУСЕНИЧАРА СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ222301
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ222301
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РОВОКОПАЧЕ LIEBHERR

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222159
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br:NPZ222159
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА БУЛДОЗЕР LIEBHERR

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222150
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br: NPZ222150
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА УТОВАРИВАЧ HYUNDAI

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222155
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br: NPZ222155
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА РОВОКОПАЧЕ HYUNDAI

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222153
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br: NPZ222153
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕТНО ВОЗИЛО КАМАЗ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ222197
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА br: NPZ222197
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА IVECO

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ230007
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОБУСТАВА НАБАВКЕ NPZ230007


НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА  ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ230082
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ NPZ230082


НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА КИПЕР

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230064
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230064
ОБУСТАВА НАБАВКЕ NPZ230064


ЗАКУП ТЕГЉАЧА СА ПОЛУПРИКОЛИЦОМ КОМ 2.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230162
ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОБУСТАВА НАБАВКЕ NPZ230162


НАБАВКА ИСПИТИВАЊЕ ЗБИЈЕНОСТИ ТЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230157
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ NPZ230157


НАБАВКА КОЛЕКТИВНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230175
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230175
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА br:NPZ 230175
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ NPZ230175


НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА 4*4 ПОЛОВНО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230209
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230209
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ NPZ230209


НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА КИПЕР 2 КОМАДА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230215
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ BR. NPZ230215
ОБУСТАВА НАБАВКЕ NPZ230215

НАБАВКА АЛАТА И ОПРЕМЕ 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230279
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ


НАБАВКА УТОВАРИВАЧА КОМ 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ222279
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ222279
ПРВА ИЗМЕНА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ


 

НАБАВКА НАРУЧИОЦА ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА ДРУШТВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ230344
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230444
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


 

НАБАВКА ГРЕЈДЕРА ПО ПРИНЦИПУ СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ230413
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230413
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА


 

НАБАВКА БАГЕРА РОВОКОПАЧА ГУСЕНИЧАРА КОМ.1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230412
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ


 

НАБАВКА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КИПЕР КОМ 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ230410
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230410
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

 


НАБАВКА ДРОБИЛИЦЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230519
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА br: NPZ230519
ШЕМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ


НАБАВКА УЉА, МАЗИВА И АНТИФРИЗА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ230419
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА УЉЕ И МАЗИВА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА АНТИФРИЗ
ОДЛУКА О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ИЗМЕНА БР.1
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 


НАБАВКА ДРОБИЛИЦА СА ИСТОВАРНОМ ТРАКОМ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230555
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ( ОБАВЕЗНО ПОПУНИТИ ) br: NPZ230555
ШЕМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА


НАБАВКА 2 ПОЛОВНА АУТОМОБИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ2305568
ЗАХТЕВАНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ br: NPZ230568
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА ПНЕУМАТИКА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230425
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230425
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПНЕУМАТИКА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НАБАВКА ГОРИВА (Еуродизел) ПАРТИЈА 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230611
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230611
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 1
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  ИЗМЕНА br: NPZ230611
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 1 ИЗМЕНА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

НАБАВКА ГОРИВА (Еуродизел, БМБ-95, ТНГ) ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230611
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230611
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 2
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  ИЗМЕНА br: NPZ230611
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

 

НАБАВКА ФИЛТЕРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230667
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230667
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА АКУМУЛАТОРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230680
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230680
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

 

УСЛУГЕ ЦПЦ ЗА ВОЗАЧЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230783
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230783
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ГОРИВА 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230840
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230840
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ
УПУСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊА РОКА ЗА НАБАВКУ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА УТОВАРИВАЧА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230845
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230845
СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА УТОВАРИВАЧ
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230845
ПРВА ИЗМЕНА ОБРАЗАЦА ПОНУДЕ br: NPZ230845
ПРВА ИЗМЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈЕ  ЗА УТОВАРИВАЧ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230877
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230877
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НАБАВКА УТОВАРИВАЧА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230864
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230864
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КИПЕР КОМ. 6

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230904
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230904
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

 

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА 4X4

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230954
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230954
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ230732
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ230732
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ПРИЛОГ БРОЈ 1
ПРИЛОГ БРОЈ 2
ПРИЛОГ БРОЈ 3
ПРИЛОГ БРОЈ 4
ПРИЛОГ БРОЈ 5
ПРИЛОГ БРОЈ 6
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА УТОВАРИВАЧА КОМ 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ222279
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ222279
ПРВА ИЗМЕНА ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ231063
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА УТОВАРНЕ ЛОПАТЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231119
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ231119
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ГРЕЈДЕРА ПО ПРИНЦИПУ СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231148
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ231148
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231185
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ231185
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ ЦПЦ(ЗА ВОЗАЧЕ)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ231225
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

НАБАВКА БЗР – ХТЗ ОПРЕМА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231226
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ ЦПЦ(ЗА ВОЗАЧЕ)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ231301
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

НАБАВКА БЗР – ХТЗ ОПРЕМА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231319
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ231317
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

 

НАБАВКА ПОЛОВНИХ ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА КОМАДА 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  br: NPZ231368
ТЕХНИЧКА СПЕИЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА БЗР – ХТЗ ОПРЕМА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231427
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

НАБАВКА ЗАКУП ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231441
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231442
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ НАБАВКЕ

НАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНИМ УСАВРШАВАЊЕМ ЦПЦ(ЗА ВОЗАЧЕ)

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ231474
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПРИКЉУЧНОГ ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231507
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231526
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА НОВОГ ГРЕЈДЕРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231570
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА ПОЛОВНОГ ХТЗ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ231583
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

НАБАВКА КОМПЛЕТ МОТОРА QCX15

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ231652
ПЛОЧИЦА ВОЗИЛА
ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈОЈ ПОНУДИ

ПРОЈЕКТОВАЊЕ И АДАПТАЦИЈА АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ231934
ПРИЛОГ
ОДЛУКА О ПОНАВЉАЊУ ПОСТУПКА

НАБАВКА ПОЛОВОНОГ ТЕРЕНСКОГ ВОЗИЛА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ232034
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈОЈ ПОНУДИ

ЗДРАВСТВЕНИ ПРЕГЛЕД

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ231983
ОКВИРНИ СПОРАЗУМ – УСЛУГЕ
ПРИЛОГ
ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈОЈ ПОНУДИ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА КОБЕЛКО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ232126
СЛИКА ИЗ КАТАЛОГА
ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈОЈ ПОНУДИ

НАБАВКА БУЛДОЗЕРА КОМ 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ232098
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ПРВА ИЗМЕНА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ232098
ПРВА ИЗМЕНА ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈОЈ ПОНУДИ

НАБАВКА БАГЕРА РОВОКОПАЧА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  br: NPZ232137
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
ОДЛУКА О НАЈПОВОЉНИЈОЈ ПОНУДИ