Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање  2(два) електричара по основу Уговора о обављању привремених односно повремених послова