ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање овлашћеног рачуновође

Опис послова и услове можете погледати на линк

КОНКУРС