Возни парк је богатији за још једну радну машину

          Привредно друштво „Аутотранспорт“ д.о.о. Костолац је 05.082020. године допремљена и друга нова радна машина произвођача Shantui SD32W, снаге мотора kw. Након извршене примопредаје, функционалне пробе и периодичног прегледа и провере машине са издавањем стручног налаза, булдозер је већ наредног дана пуштен у експлотацију на ПК Дрмно.

          Набавком нових булдозера Dressta и Shantui, обновљен је машински парк, што ће свакако повећати нашу продуктивносту наредном периоду, а нарочито за послове Електропривреде Србије, огранак ТЕ-КО Костолац који је наш примарни партнер.

Categories:

Tags:

Comments are closed