ПД ”Аутотранспорт “д.о.о. Костолац је заједно са ПД ”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача закључило уговор са ЈП ЕПС огранак ТЕ-КО Костолац

ПД ”Аутотранспорт “д.о.о.Костолац је заједно са П.Д.”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача са једне стране закључило уговор са ЈПЕПС Огранак ТЕ-КО Костолац са друге стране, за услуге уклањања шумског растиња испред фронта радова В БТО система на западном радилишту.

Categories:

Tags:

Comments are closed