ПД ”Аутотранспорт” д.о.о. Костолац“ и ПД ”РИО” д.о.о.Костолац као група понуђача са једне стране и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац” са друге стране закључило уговор за извођење радова

 

ПД ” Аутотранспорт ”д.о.о.Костолац и ПД ”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача са једне стране и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац”са друге стране закључило уговор за извођење радова-Израда приступних путева дуж линије  LC XVI.

Categories:

Tags:

Comments are closed