Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за радно место:

1. ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР
     Услови:

 • VII степен стручне спреме – грађевински факултет
 • Радно искуство минимум 3 године у струци
 • Поседовање извођачке лиценце 410
 • Познавање рада на рачунару

     Задужења:

 • Руководи грађевинским послом-пројектом;
 • Организовање и праћење реализације пројеката, надгледа грађевинске радове и руководи градилиштем;
 • Надгледа подизвођаче на градилишту и врши контролу над њиховим радом;
 • Врши контролу грађења, припремних радова, грађевинских и завршних радова;
 • Обезбеђивање смерница за чланове пројектног тима и тимове на терену;
 • Организује извршавање дневних, недељних и месечних обавеза и задатака на грађевинском послу којим руководи;
 • Процена потенцијалних ризика и сагледавање послова на глобалном нивоу;
 • Константно надгледање и вршење евалуације пројеката и процене резултата, као и презентовање извештаја надређеном руководиоцу о прогресу пројекта;

      Профил кандидата којег тражимо:

 • Самосталан и рад у тиму
 • Добра комуникација за сарадницима
 • Одговорност у реализацији пројектних задатака
 • Аналитичност и способност самосталног решавања непредвиђених ситуација

       Нудимо:

 • Могућност напредовања у складу са личним залагањем
 • Могућност рада на неодређено време
 • Редовна месечна зарада

2. ГЕОМЕТАР НА ГРАДИЛИШТУ У НИСКОГРАДЊИ

        Опис посла:

 • Рад на терену, на градилишту;
 • Рад на рачунару као и геодетским инструментима;
 • Самостална припрема и обрада податка за рад;

         Услови:

 • Средња, виша или висока стручна спрема из области геодезије;
 • Лиценца геодетска другог реда
 • Пожељно активно радно искуство на истим пословима;
 • Познавање законских прописа везаних за извођење радова;
 • Познавање рада на рачунару, рада са тоталном станицом и ГПС-ом – инжењерска геодезија;
 • Возачка дозвола Б категорије – активан возач;
 • Добре организационе и комуникативне вештине;

        Очекујемо:

 • Самосталност и самоиницијативност у извршавању обавеза;
 • Брзо решавање задатака;
 • Истрајност у остварењу задатих циљева;
 • Флексибилност и брзо прилагођавање променама;

        Нудимо:

 • Могућност рада на неодређено време
 • Редовна месечна зарада

Пријаве за посао послати do 28 фебруара 2022 на адресу: ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац, ул. Николе Тесле бр.19, 12208 Костолац, или на e-mail: office@autotransport.co.rs

Categories:

Tags:

Comments are closed