Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање радника по основу Уговора о обављању привремених односно повремених послова, на следећим пословима:

 

 1. Возач аутобуса Д категорије (10 извршилаца)

Услови:

 • Положен возачки испит Д категорије,
 • Поседовање квалификационе картице возача (CPC-сертификат),
 • Поседовање картице возача за дигитални тахограф,
 • радно искуство на пословима возача аутобуса у трајању од минимум 3 (три) године.

Документација која се доставља:

 • Радна биографија (CV),
 • Копија дипломе-уверење о стеченом образовању,
 • копија важеће возачке дозволе,
 • копија квалификационе картице (CPC-сертификат),
 • копија картице возада за дигитални тахограф,
 • потврда послодавца о радном искуству.

 

 1. Руковалац радних машина (10 извршилаца)

Услови:

 • Положен возачки испит Б и Ф категорије,
 • поседовање Уверења о стручној оспособљености за руковаоца радним машинама,
 • радно искуство на пословима руковаоца радним машинама у трајању од минимум 3 (три) године,

Документација која се доставља:

 • Радна биографија (CV),
 • Копија дипломе-уверење о стеченом образовању,
 • копија важеће возачке дозволе,
 • потврда послодавца о радном искуству.

 

 1. Аутомеханичар теретних возила и механизације (4 извршиоца)

Услови:

 • минимум средња стручна спрема III степен техничког смера
 • Положен возачки испит Б категорије,
 • Радно искуство на пословима аутоменахичара теретних возила и радне механизације у трајању од минимум 3 (три) године,

Документација која се доставља:

 • Радна биографија (CV),
 • Копија дипломе-уверење о стеченом образовању,
 • копија важеће возачке дозволе,
 • потврда послодавца о радном искуству.

 

 1. Бравар (4 извршиоца)

Услови:

 • минимум средња стручна спрема III степен техничког смера
 • Положен возачки испит Б категорије,
 • Радно искуство на пословима браварско-варилачких радова у трајању од минимум 3 (три) године,

Документација која се доставља:

 • Радна биографија (CV),
 • Копија дипломе-уверење о стеченом образовању,
 • копија важеће возачке дозволе,
 • потврда послодавца о радном искуству.

 

 

Рок за подношење пријава је 31.05.2022.године до 14.00 часова

Пријаве са пратећом документацијом се подносе лично у ПД Аутотранспорт д.о.о Костолац, ул. Николе Тесле 19, 12208 Костолац,  у секретаријату директора, или путем поште на истој адреси са назнаком „Пријава за конкурс“.

Све пријаве кандидата биће разматране.

Кандидати који задовољавају основне услове биће позивани на разговор.

Categories:

Tags:

Comments are closed