Даљи развој предузећа


 

Редовним праћењем развоја технике и технологије у нашој делатности, прошириваћемо асортиман производа, односно услуга, ради задовољења захтева купаца. Такодје, непрекидним истраживањем тржишта, користићемо могућност да послове развијемо и у другим делатностима, где захтеве тржишта можемо да компетентно задовољимо.

Даљи развој друштва је подељен на више пословних циљева предузећа.

Програмско-развојни циљеви где се планирају нови програми и услуге у предузећу и то:

 • нуђење нових услуга (контролни центар и технички преглед)
 • формирање Центра за опремање и контролу возила.

Технолошко-развојни циљеви подразумевају опремање предузећа новом опремом – модернизација средстава за рад:

 • набавка теретних возила,
 • набавка савремених средстава, специјализованих возила тј.механизације са којом ћемо бити конкурентни на тржишту,
 • побољшање средстава за путнички (аутобуски) саобраћај са примерним улагањима за превоз људи из електрана и копова, као и из Костолца и ближег окружења.

 

Управљачко-организациони циљеви подразумевају нов пословни модел и то:

 • нова организација предузећа, која ће омогућити ефикасније управљање
 • кооперација са фирмама са којима могу да се развијају партнерски односи.

 

Оперативни циљеви предузећа представљају следеће:

 • вишеструко повећање прихода
 • повећање броја запослених и повећање квалификационе структуре
 • промена структуре послова с’ обзиром на клијента (50 % послова за осниваче и 50 % послова за трећа лица)
 • промена структуре послова с’ обзиром на врсту услуга итд.