Конкурс за пријем у радни однос       ПРЕДМЕТ: Конкурс за пријем у радни однос […]
Конкурс за пријем у радни однос „Грађевински инжењер“   Документ за конкурс можете скинути са овог […]
 ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање овлашћеног рачуновође Опис послова и услове можете погледати […]
 Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање  радника по основу Уговора […]
 Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање  2(два) електричара по основу […]
 Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање радника по основу Уговора […]
 Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за радно место: 1. ГРАЂЕВИНСКИ ИНЖЕЊЕР […]
Више снаге – већа ефикасност, а ми смо снажнији за још једну радну машину     […]
Подмлађујемо механизацију са још два нова булдозера         Обзиром да се претходно набављен […]
Возни парк је богатији за још једну радну машину           Привредно друштво […]