All posts by Ćurćić Stefan

31avg/18

ПД ”Аутотранспорт “д.о.о.Костолац је заједно са ПД ”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача закључило уговор са ЈПЕПС огранак ТЕ-КО Костолац

ПД ”Аутотранспорт “д.о.о. Костолац је заједно са ПД ”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача закључило уговор са ЈП ЕПС огранак ТЕ-КО Костолац ПД ”Аутотранспорт “д.о.о.Костолац је заједно са П.Д.”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача са једнеRead More…

21avg/18

Потписан уговор са термоелектраном “Морава” у Свилајнцу

Потписан уговор са термоелектраном “Морава у Свилајнцу” Привредно друштво „Аутотранспорт“ д.о.о. Костолац је са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац закључило уговор о камионском превозу угља за потребе термоелектране „Морава“ уRead More…