Због повећаног обима посла ПД „Аутотранспорт“ доо Костолац расписује конкурс за ангажовање радника по основу Уговора […]