ЗАВРШЕНЕ НАБАВКЕ


 

Набавка резервних делова за теретна возила FAP
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_Н 1235-2018
КД Набавка резервних делова за теретна возила FAP Н 1235-2018
Одлука о обустави поступка за теретна возила FAP

Набавка резервних делова за теретна возила MAN
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1234-2018
КД Набавка резервних делова за теретно возило MAN Н 1234-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теретна возила MAN

Набавка резервних делова за теретна возила DAF
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_DAF
КД Набавка резервних делова за теретна возила DAF Н 1233-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теретна возила DAF

Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_Н 1232-2018
КД Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes Н 1232-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теретна возила Mercedes

Набавка резервних делова за теретно возило Volvo
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1231-2018
КД Набавка резервних делова за теретна возила Volvo Н 1231-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теретна возила Volvo

Набавка резервних делова за теренска возила
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_Н 1223-2018
КД Набавка резервних делова за теренска возила Н 1223-2018
Одлука о обустави поступка набавке за теренска возила

Набавка резервних делова за прикључна возила
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1-2018
КД Набавка резервних деловава за прикључна возила Н 1-2018
Одлука о обустави поступка набавке за прикључна возила

Набавка каменог агрегата
Питања за набавку каменог агрегата Н 1292 – 2018.
Додатне информације и одговори за набавку каменог агрегата.
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1292-2018
КД Набавка каменог агрегата за израду путева Н 1292-2018
Одлука о додели оквирног споразума за набавку бр. 1292/2018
Обавештање о закљученом оквирном споразуму за набавку бр. 1292/2018

Набавка СКИП – комбиноване машине
Питања за набавку SKIP – комбиноване машине
Додатне информације и одговори за набавку SKIP – комбиноване машине 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА БР. 1409/2018
КД Набавка СКИП – комбиноване машине бр. 1409/2018
Одлука о додели уговора 1409/2018 Набавка SKIP комбиноване машине

Набавка средства за хигијену
ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊА ПОНУДА БР.1410/2018
КД Набавка средства за хигијену бр.1410/2018
Одлука о додели оквирног споразума за набавку бр. 1410/2018

Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1405-2018
КД Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes Н 1405-2018
Прва измена КД Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes Н 1405-2018
Одлука о обустави поступка набавке за набавку H – 1405/2018 резервих делова за теретна возила Mercedes 

Набавка резервних делова за прикључна возила
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА Н 1406 -2018
КД Набавка резервних делова за Прикључна возила Н 1406-2018
Прва измена КД Набавке резервних делова за Прикључна возила Н 1406-2018
Одлука о обустави поступка набавке за набавку H 1406/2018 резервих делова за прикључна возила

Набавка  ХТЗ опреме
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ БР. 2/2018
КД НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ БР. 2/2018
Питање за набавку 2/2018 ХТЗ опрема
Додатне информације и одговор на питање за набавку ХТЗ опреме БР. 2/2018
Питања и одговор на питања за набавку ХТЗ опреме БР. 2/2018
Предмет: Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку бр.2/2018 – ” ХТЗ опрема “
Питањe и одговор на питање за набавку ХТЗ опреме бр. 2/2018
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда бр. 2/2018 – „ХТЗ опрема“
КД НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ БР. 2/2018
Одлука о обустави поступка набавке за набавку “БЗР – ХТЗ ОПРЕМА”

Набавка Додатак гориву Евро дизел (AD BLUE)
ПОЗИВ ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ БР. 1485/2018
КД НАБАВКА “НАБАВКА Додатак гориву Евро дизел (AD BLUE)“
Одлука о обустави набавке за набавку “Додатак гориву Евро дизел (AD BLUE)”

Набавка расхладне течности и течности за прање ветробрана
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА НАБАВКЕ БР. 1486/2018
КД  НАБАВКА расхладне течности и течности за прање ветробрана
Одлука о обустави набавке за набавку “Раслахдне течности и течности за прање ветробрана

Набавка Рачунарске конфигурације и периферије
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_РАЧУНАРИ
КД Набавка рачунарске конфигурације и периферије
Одлука о обустави постпука набавке за рачунарске конфигурације

Набавка резервних делова за теренска возила Лада Нива
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА ТЕРЕНСКА ВОЗИЛА
КД Набавка резервних делова за теренска возила
Одлука о додели оквирног споразума резервни делови за теренска возила Ладе Ниве

Набавка ХТЗ орреме
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ХТЗ ОПРЕМЕ
КД Набавка ХТЗ опреме
Одлука о додели оквирног споразума за HTZ опрему

Набавка резервних делова за теретна возила  ФАП
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ЗА ФАП
КД Набавка резервих деловаза теретна возила ФАП
Прва измена конкурсне документације за резервна возила за ФАП
Додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Oдлука о додели оквирног споразума за резервне делове за ФАП

Набавка резервних делова за теретна возила Mercedes
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ЗА Mercedes
КД Набавка резервних делова за теретна возила за Mercedes
Oдлука о додели оквирног споразума за резервне делове за Mercedes

Набавка резервних делова за теретна возила MAN
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ЗА MAN
КД Набавка резервних делова за теретна возила за MAN
Одлука о додели оквирног споразума за MAN

Набавка резервних делова за теретна возила DAF
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ ЗА DAF
КД Набавка резервних делова за теретна возила за DAF
Одлука о додели оквирног споразума за DAF

Набавка шљунковитог материјала за израду путева
ПОЗИВ ЗА ПОДНЕШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ ШЉУНКОВИТОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА
КД за набавку шљунковитог материјала за израду путева
Одлуку о додели оквирног споразума за набавку бр.1683/2018 шљунковитог материјала за израду путева

Набавка резервних делова за булдозере SHANTUI
ПОЗИВ ЗА ПОДНOШЕЊА ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА SHANTUI
КД за набавку резервних делова за SHANTUI
Прва измена КД-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА БУЛДОЗЕР SHANTUI
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.2
Одлука о додели оквирног споразума Shantui

Набавка резервних делова за дизалице TEREX
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА TEREX
KD за набавку резервних делова за TEREX
Прва измена КД-РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА АУТОДИЗАЛИЦЕ TEREX
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.2
Одлука о додели оквирног споразума Terex

Набавка резервних делова за ровокопач HYUNDAI
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКЕ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА HYUNDAI
KD за набавку резервних делова за HYUNDAI
Прва измена КД-ровокопачи HYUNDAI
Додатне информације и појашњења
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.2
Додатне информације или појашњење број 2
Одлука о додели оквирног споразума Hyundai

Набавка Рачунарске конфигурације и периферије
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА_РАЧУНАРИ
КД Набавка рачунарске конфигурације и периферије
Одлука о додели оквирног споразума за набавку бр.1703/2018 рачунарске конфигурације и периферије

Nабавка Филтера ЗА УЉЕ, БЕНЗИН, И ДОВОД ВАЗДУХА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА ФИЛТЕРЕ 
КД Набавка филтера за уље, бензин и довод ваздуха
Одлука о додели оквирног споразума Филтери

Набавка резервих делова за теретна возила TATRA
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА за резервне делове za TATRA
КД Набавка резервних делова за TATRA
Одлука о обустави поступка набавке за резервне делове за теретна возила TATRA

Набавка резервих делова за аутодизалицу Liebherr
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА за резервне делове за Liebherr
КД Набавка резервних делова за Liebherr

Додатне информације или појашњења
Одлука о додели оквирног споразума набавке за резервне делове за Liebherr

Набавка резервих делова за теретна возила VOLVO
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА за резервне делове за VOLVO
КД Набавка резервних делова за VOLVO
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервних делова за VOLVO

Набавка за акумулаторе
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА НАБАВКА Акумулатора
КД Набавка Акумулатора
Одлука о додели оквирног споразума за набавку акумулатора

Дијагностика за теретна возила, полуприколице и радне машине

Позив за подношења понуда за дијагностику
КД- за дијагностику
Прва измена конкурсне документације
Измена позива за подношење понуда
Обавештење о продужетку рока
Одлука о додели уговара за дијагностику за теретна возила, полуприколице и радне машине

Путничко возило високе проходности 4×4 за превоз људства (10+места за седење)

Позив за подношења понуда за путничко возило
КД- путничко возило
Прва измена конкурсне документације за путничко возило високе проходности
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Измена позива за подношење понуда
Одлука о додели уговора за путничко возило 4×4 високе проходности
Исправка одлуке о додели уговара за путничко возило 4×4 високе проходности

Тегљач за кипер полуприколицу

Позив за подношења понуда за тегљач за кипер полуприколицу
КД-за тегљач за кипер полуприколицу
Обавештење о продужетку рока за достављање понуда
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели уговора за Тегљач за полуприколицу

Рачунарске конфигурације и периферије

Позив за подношења понуда за рачунарске конфигурације и периферије
КД – рачунарске конфигурације и периферије
Одлука о обустави поступка набавке за рачунарске конфигурације са оперативним системом и периферије

Резервни делови доњег построја за механизацију и радни елементи

Позив за подношења понуда за резервне делове доњег построја за механизацију и радне елементе
КД- резервне делове доњег построја
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Додатне информације или појашњења
Прва измена КД доњи построј
Обавештење о продужетку рока за достављања понуда број 1
Одлука о додели споразума за резервне делове доњег построја за механизацију и радни елементи

Резервни делови за прикључна возила

Позив за подношења понуда за резервне делове за прикључна возила
КД- резервне делове за прикључна возила
Dодатне информације или појашњења
Oбавештење о продужетку рока за достављање понуда
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда бр.2
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервних делова за прикључна возила

Резервни делови за булдозер LIEBHER

Позив за подношења понуда за резервне делове за булдозер
КД – за набавку за резервне делове за булдозер LIEBHER
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервних делова за булдозер Liebherr

Канцелариски материјал

Позив за подношења понуда за канцелариски материјал
КД – за канцелариски материјал
Исправка позива за подношење понуда канцелариског материјала
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Прва измена конкурсне документације за канцелариски материјал
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Одлука о додели оквирног споразума за канцелариски материјал

Резервни делови за грејдер TGT

Позив за подношења понуда за резервне делове за грејдер TGT
КД – резервне делове за грејдер TGT
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервих делова за грејдер ТGТ

Уља и мазива

Позив за подношења понуда за уља и мазива
КД – уља и мазива
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Одлука о додели оквирног споразума за набавку уља и мазива

Рачунарске конфигурације и периферије

Позив за подношења понуда за рачунарске конфигурације и периферије
КД – рачунарске конфигурације и периферије
Одлука о додели оквирног споразума за рачунарске конфигурације и периферије

Резервни делови за теретна возила TATRA

Позив за подношења понуда за резервне делове за теретна возила TATRA
КД – резервне делове за теретна возила TATRA
Обавештење о продужењу рока за достављање понуда
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Позив за подношења понуда теретна возила ТАТРА прва измена<бр>КД за резервне делове за теретна возила ТАТРА прва измена
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервних делова ТАТРА

Резервни делови за утоварне лопате СЕМ

Позив за подношења понуда за резервне делове за утоварне лопате СЕМ
КД – за резервне делове за утоварне лопате СЕМ
Одлука о додели оквирног споразума за набавку резервих делова за утоварне лопате СЕМ

Набавка добара у редовном поступку у циљу закључења оквирног споразума “Гориво (Еуродизел, BMB-95, TNG)“


КД – Набавку добара у редовном поступку у циљу закључења оквирног споразума “Гориво (Еуродизел, BMB-95, TNG)“
Позив за подношења понуда за набавку добара у редовном поступку у циљу закључења оквирног споразума “Гориво (Еуродизел, BMB-95, TNG)“
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
Измена позива за подношења понуда за набавку горивa
Измена КД – за набавку горива
Одлука о додели оквирног споразума за гориво

Набавка резервних делова за МАЗ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ЗА МАЗ 
КД Набавка резервних делова за МАЗ
Одлука о додели оквирног споразума за резервне делове МАЗ
Обавештење о закљученом споразуму-резервни делови за теретна возила МАЗ

Набавка средства за хигијену
ПОЗИВ ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА  СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ
КД Набавка средства за хигијену 
Обавештење о продужењу рока за достављања понуда
Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА СРЕДСТВА ЗА ХИГИЈЕНУ прва измена
КД Набавка средства ѕа хигијену прва измена
Одлука о додели оквирног споразума за набавку бр.1270/2019 НАБАВКА “Средства за хигијену”
Обавештење о закљученом оквирном споразуму H/1270/2019 “Средства ѕа Хигијену”

Набавка канцеларијског материјала ради склапања оквирног споразума
Позив за подношења понуда
Обавештење о закљученом оквирном споразуму на основу захтева за набавку број НПЗ200421/2020 ” Канцеларијски материјал “

Набавка пнеуматика

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  бр: NPZ210160
Образац за понуде пнеуматика
Одлука о обустави поступка Набавке бр. НПЗ 210160 – Пнеуматици

Набавка уља и мазива

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА  бр: NPZ210161
Образац понуде за уља и мазива
Одлука о обустави поступка Набавке бр НПЗ 210160 – Уља и мазива