Dalji razvoj preduzeća


 

Redovnim praćenjem razvoja tehnike i tehnologije u našoj delatnosti, proširivaćemo asortiman proizvoda, odnosno usluga, radi zadovoljenja zahteva kupaca. Takodje, neprekidnim istraživanjem tržišta, koristićemo mogućnost da poslove razvijemo i u drugim delatnostima, gde zahteve tržišta možemo da kompetentno zadovoljimo.

Dalji razvoj društva je podeljen na više poslovnih ciljeva preduzeća.

Programsko-razvojni ciljevi gde se planiraju novi programi i usluge u preduzeću i to:

 • nuđenje novih usluga (kontrolni centar i tehnički pregled)
 • formiranje Centra za opremanje i kontrolu vozila.

Tehnološko-razvojni ciljevi podrazumevaju opremanje preduzeća novom opremom – modernizacija sredstava za rad:

 • nabavka teretnih vozila,
 • nabavka savremenih sredstava, specijalizovanih vozila tj.mehanizacije sa kojom ćemo biti konkurentni na tržištu,
 • poboljšanje sredstava za putnički (autobuski) saobraćaj sa primernim ulaganjima za prevoz ljudi iz elektrana i kopova, kao i iz Kostolca i bližeg okruženja.

 

Upravljačko-organizacioni ciljevi podrazumevaju nov poslovni model i to:

 • nova organizacija preduzeća, koja će omogućiti efikasnije upravljanje
 • kooperacija sa firmama sa kojima mogu da se razvijaju partnerski odnosi.

 

Operativni ciljevi preduzeća predstavljaju sledeće:

 • višestruko povećanje prihoda
 • povećanje broja zaposlenih i povećanje kvalifikacione strukture
 • promena strukture poslova s’ obzirom na klijenta (50 % poslova za osnivače i 50 % poslova za treća lica)
 • promena strukture poslova s’ obzirom na vrstu usluga itd.