Пословодство:

Директор:

Младен Оцокољић, дипл. инж. организација рада

ocokoljic@autotransport.co.rs

Стручни сарадник:

Анђелка Арамбашић Џоговић, дипл. правник

andjelka@autotransport.co.rs

Руководилац ISM квалитетом:

Дејан Цакић, дипл. инж. саобраћаја

dejan.cakic@autotransport.co.rs

Руководилац сектора транспорта:

Марко Гостојић, дипл. менаџер туризма

marko.gostojic@autotransport.co.rs

Руководилац сектора нискоградње:

Александар Ишљамовић, дипл. инж. грађевинарства

 aleksandar.isljamovic@autotransport.co.rs

Руководилац сектора одржавања:

Александар Стојановић, дипл. инжињер

aleksandar.stojanovic@autotransport.co.rs

Руководилац комерцијалног сектора:

Драган Мартић, дипл. правник

dragan.martic@autotransport.co.rs

Руководилац сектора Аутоконтрол:

Никола Ремовић, менаџер

nikola.removic@autotransport.co.rs

Руководилац сектора економоско – финансиских послова:

Ана Димитрић, дипл.економиста

 ana@autotransport.co.rs

Руководилац сектора правних, кадровских и општих послова:

Жељка Копун, дипл. правник

zeljka.kopun@autotransport.co.rs