Poslovodstvo:

Direktor:

Mladen Ocokoljić, dipl. inž. organizacija rada

ocokoljic@autotransport.co.rs

Stručni saradnik:

Anđelka Arambašić Džogović, dipl. pravnik

andjelka@autotransport.co.rs

Rukovodilac ISM kvalitetom:

Dejan Cakić, dipl. inž. saobraćaja

dejan.cakic@autotransport.co.rs

Rukovodilac sektora transporta:

Marko Gostojić, dipl. menadžer turizma

marko.gostojic@autotransport.co.rs

Rukovodilac sektora niskogradnje:

Aleksandar Išljamović, dipl. inž. građevinarstva

 aleksandar.isljamovic@autotransport.co.rs

Rukovodilac sektora održavanja:

Aleksandar Stojanović, dipl. inžinjer

aleksandar.stojanovic@autotransport.co.rs

Rukovodilac komercijalnog sektora:

Dragan Martić, dipl. pravnik

dragan.martic@autotransport.co.rs

Rukovodilac sektora Autokontrol:

Nikola Remović, menadžer

nikola.removic@autotransport.co.rs

Rukovodilac sektora ekonomosko – finansiskih poslova:

Ana Dimitrić, dipl.ekonomista

 ana@autotransport.co.rs

Rukovodilac sektora pravnih, kadrovskih i opštih poslova:

Željka Kopun, dipl. pravnik

zeljka.kopun@autotransport.co.rs