Јавно Надметање


Оглас о расписивању јавног надметања за продају резервих делова за возила

Записник са јавног надметања за резервне делове за возила


Оглас о расписивању јавног надметања за продају возила

Записник са јавног надметања за продају возила


Оглас о расписивању јавног надметања за продају возила Шкода Октавија

Записник са јавног надметања за продају возила


Оглас о расписивању другог јавног надметања за продају возила Шкода Октавија
Записник са јавног надметања за продају возила


Оглас о расписивању јавног надметања за продају возила Шкода Октавија
Записник са јавног надметања за продају возила
Одлука о поништењу поступка јавног надметања за продају возила


Оглас о расписивању јавног надметања за продају возила Шкода Октавија
Записник са јавног надметања за продају возила


Оглас о расписивању јавног надметања за продају возила 
Записник са јавног надметања за продају возила