Delatnost :


  • Prevoz putnika i robe,

  • Iznajmljivanje autobusa,

  • Održavanje i opravka motornih vozila,

  • Prikupljanje sekundarnih sirovina,

  • Tehnički pregled,

  • Izvođenje svih radova iz oblasti niskogradnje za potrebe osnivača i svih ostalih trećih lica itd.

Društvo posluje pod poslovnim imenom: Privredno društvo za transportne usluge, održavanje i opravku motornih vozila “Autotransport” d.o.o Kostolac. Sedište društva je u Kostolcu, ul. Nikole Tesle br.19,12208 Kostolac. O promeni poslovnog imena i sedišta Društva odlučuje Skupština društva

  •  Registarski broj: 113477606.
  •  Poreski identifikacioni broj (PIB): 103406143
  •   PDV broj: 121971040.

 Privredno društvo posluje kao jedinstven ekonomsko-pravni subjekt.

            Pretežna delatnost društva je 4941 Prevoz robe u drumskom saobraćaju.