image image image image
Dizalice
Kamioni
Autvent
Autobuski Prevoz
Dizalice Liebherr mobilna dizalica sa teleskopskom, radi u najrazličitijim područjima. Liebherr dizalice su snažne, kompaktne i mobilne, a prednost ultra moderne "made in Germany" tehnologije mobilnih-dizalica je da zadovoljava kombinaciju kako off-road operativnih zahvata, tako i zahvata na putevima i gradilištima svih vrsta.
Kamioni Kupovinom novih vozila, kamiona kipera velike zapremine od19 kubika, odnosno 15 tona nosivosti. Vozila su prilagođena za rad u teškim eksploatacionim uslovima. Ova vozila namenjena su za prevoz uglja ali i drugog rastresitog materijala na velikim udaljenostima.
Autvent Pored potreba Privrednog društva "Termoelektrane i kopovi Kostolac", Autotransport je otpočeo i razvoj svoje turističke delatnosti u vidu prevoza turista na arheološkom nalazištu "Viminacijum". Prvi minibus, pod nazivom "Autvent", savremenog dizajna kreće uz pomoć električnog agregata, opremljen je audio opremom sa mikrofonom za vodiča i zavesicama za sunce. Prevozi 14 putnika i kreće se brzinom do 40km/h.
Autobuski Prevoz Najnoviji autobus marke "Neobus" poseduje najmoderniji tip motora "Kamins" sa euro 4 standardom koji ima 12 brzina. Autobus je moderno dizajniran sa ugrađenom klimom, poseduje savremenu audio i videotehniku sa LCD monitorima, kao i sedišta nemačke firme "Vogel", koja su prepoznatljiva po svom dizajnu i udubnosti, što je posebno značajno za prevoz putnika na dužim relacijama.

Feature 1

Autotransport nudi prevoz putnika širom Srbije i van nje, kao i poslovnu podršku i logistiku za pojedinca ili firmu.

Feature 2

Na poslovima izgradnje puteva angažovano je više mašina ULT-e, grejdera, buldožera i valjak. Izgradnja puteva do ugljenokopa "Drmno" i "Ćirikovac" kao i prilazni putevi.

Feature 3

Prevoz, odnosno isporuka sitnog i komadnog uglja pravnim i fizičkim licima, jedan je od prioritetnih poslova u Privrednom društvu "Autotransport". Kako bi ispunili svoje obaveze prema krajnjim kupcima u Autotransportu su angažovali sve raspoložive transportne kapacitete.

Autobuski Prevoz

image

Najnoviji autobus marke "Neobus" poseduje najmoderniji tip motora "Kamins" sa euro 4 standardom koji ima 12 brzina. Autobus je moderno dizajniran sa ugrađenom klimom, poseduje savremenu audio i videotehniku sa LCD monitorima, kao i sedišta nemačke firme "Vogel", koja su prepoznatljiva po svom dizajnu i udubnosti, što je posebno značajno za prevoz putnika na dužim relacijama.