All posts by Ćurćić Stefan

30jan/19

Потписан нови уговор са термоелектраном „Морава“ у Свилајнцу

Потписан нови уговор са термоелектраном „Морава“ у Свилајнцу Као наставак даље успешне сарадње између ЈП ЕПС огранка ТЕНТ и ПД Аутотранспорт ДОО Костолац данас је потписан уговор о превозу угља, којим сеRead More…

24jan/19

Прослава и обележавања Дана возача и аутомеханичара 15. јануар 2019 год.

Широм света, 15. јануар обележава се као Дан возача и аутомеханичара. Такође, свечано и лепо је ПД Аутотранспорт са својим запосленима и гостима прославио Дан возача. Добрим расположењем,свих присутних уз укусну хрануRead More…

23okt/18

П.Д.“Аутотранспорт“д.о.о. Костолац у договору са Синдикалном организацијом П.Д.“Аутотранспорт“д.о.о. Костолац у периоду 23.10.-02.11.2018.год, обавља систематски преглед жена у ординацији Др.Ивица Здравковић, који је дао најповољнију понуду.

  П.Д.“Аутотранспорт“д.о.о. Костолац у договору са Синдикалном организацијом П.Д.“Аутотранспорт“д.о.о. Костолац у периоду 23.10.-02.11.2018.год, обавља систематски преглед жена у ординацији Др.Ивица Здравковић, који је дао најповољнију понуду.

06sep/18

Уговор је закључен између ПД ”Аутотранспорт”д.о.о.Костолац и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац” за техничку рекултивацију на ПК Дрмно

Уговор је закључен између ПД ”Аутотранспорт”д.о.о.Костолац и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац” за техничку рекултивацију на ПК Дрмно Уговор је закључен између ПД ”Аутотранспорт”д.о.о.Костолац и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац” за техничкуRead More…

06sep/18

ПД ”Аутотранспорт” д.о.о.Костолац“ и ПД ”РИО” д.о.о. Костолац као група понуђача са једне стране иЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац”са друге стране закључило уговор за извођење радова

ПД ”Аутотранспорт” д.о.о. Костолац“ и ПД ”РИО” д.о.о.Костолац као група понуђача са једне стране и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац” са друге стране закључило уговор за извођење радова   ПД ” АутотранспортRead More…

31avg/18

ПД ”Аутотранспорт “д.о.о.Костолац је заједно са ПД ”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача закључило уговор са ЈПЕПС огранак ТЕ-КО Костолац

ПД ”Аутотранспорт “д.о.о. Костолац је заједно са ПД ”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача закључило уговор са ЈП ЕПС огранак ТЕ-КО Костолац ПД ”Аутотранспорт “д.о.о.Костолац је заједно са П.Д.”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача са једнеRead More…

21avg/18

Потписан уговор са термоелектраном „Морава“ у Свилајнцу

Потписан уговор са термоелектраном „Морава у Свилајнцу“ Привредно друштво „Аутотранспорт“ д.о.о. Костолац је са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац закључило уговор о камионском превозу угља за потребе термоелектране „Морава“ уRead More…