All posts by Ćurćić Stefan

06sep/18

Уговор је закључен између ПД ”Аутотранспорт”д.о.о.Костолац и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац” за техничку рекултивацију на ПК Дрмно

Уговор је закључен између ПД ”Аутотранспорт”д.о.о.Костолац и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац” за техничку рекултивацију на ПК Дрмно Уговор је закључен између ПД ”Аутотранспорт”д.о.о.Костолац и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац” за техничкуRead More…

06sep/18

ПД ”Аутотранспорт” д.о.о.Костолац“ и ПД ”РИО” д.о.о. Костолац као група понуђача са једне стране иЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац”са друге стране закључило уговор за извођење радова

ПД ”Аутотранспорт” д.о.о. Костолац“ и ПД ”РИО” д.о.о.Костолац као група понуђача са једне стране и ЈП ЕПС Огранак “ТЕ-КО Костолац” са друге стране закључило уговор за извођење радова   ПД ” АутотранспортRead More…

31avg/18

ПД ”Аутотранспорт “д.о.о.Костолац је заједно са ПД ”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача закључило уговор са ЈПЕПС огранак ТЕ-КО Костолац

ПД ”Аутотранспорт “д.о.о. Костолац је заједно са ПД ”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача закључило уговор са ЈП ЕПС огранак ТЕ-КО Костолац ПД ”Аутотранспорт “д.о.о.Костолац је заједно са П.Д.”РИО”д.о.о.Костолац као група понуђача са једнеRead More…

21avg/18

Потписан уговор са термоелектраном „Морава“ у Свилајнцу

Потписан уговор са термоелектраном „Морава у Свилајнцу“ Привредно друштво „Аутотранспорт“ д.о.о. Костолац је са Јавним предузећем „Електропривреда Србије“, огранак ТЕНТ Београд-Обреновац закључило уговор о камионском превозу угља за потребе термоелектране „Морава“ уRead More…