АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ


 

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА DRESSTU

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ212279
СЛИКА DRESSTA INJEKTOR

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ212144 РАДИ СКЛАПАЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ХТЗ ОПРЕМЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА НАБАВКЕ бр.NPZ 212144 ХТЗ ОПРЕМА

НАБАВКА ДВА НОВА БАГЕРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр: NPZ220007
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА БАГЕРА

НАБАВКА ТРИ ПОЛОВНA TEГЉАЧА

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр NPZ220068
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ТЕГЉАЧА
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ТЕГЉАЧЕ
ИЗЈАВА ЗА ТЕГЉАЧЕ

НАБАВКА ТРИ ПОЛОВНЕ ПОЛУПРИКОЛИЦЕ

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. NPZ220069
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПОЛУПРИКОЛИЦУ
ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПОЛУПРИКОЛИЦУ
ИЗЈАВА ЗА ПОЛУПРИКОЛИЦУ

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ДОЊИХ ПОСТРОЈА 

ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊА ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ бр. NPZ220089
ПРИЛОГ ИЗ КАТАЛОГА – ЛАНЧАНИК ЗАТЕЗНОГ ТОЧКА
ПРИЛОГ ИЗ КАТАЛОГА – РОЛНЕ
ПРИЛОГ ИЗ КАТАЛОГА – ТОЧАК ЗАТЕЗНИ (ВОДЕЋИ)