AKTUELNE NABAVKE


Rezervni delovi za priključna vozila

Poziv za podnošenja ponuda za rezervne delove za priključna vozila
KD- rezervne delove za priključna vozila
Dodatne informacije ili pojašnjenja
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanje ponuda
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude br. 2
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda br.2
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za nabavku rezervnih delova za priključna vozila

Rezervni delovi donjeg postroja za mehanizaciju i radni elementi

Poziv za podnošenja ponuda za rezervne delove donjeg postroja za mehanizaciju i radne elemente
KD- rezervne delove donjeg postroja
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Dodatne informacije ili pojašnjenja
Prva izmena KD donji postroj
Obaveštenje o produžetku roka za dostavljanja ponuda broj 1
Odluka o dodeli sporazuma za rezervne delove donjeg postroja za mehanizaciju i radni elementi

Rezervni delovi za buldozer LIEBHER

Poziv za podnošenja ponuda za rezervne delove za buldozer
KD – za nabavku za rezervne delove za buldozer LIEBHER
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za nabavku rezervnih delova za buldozer Liebherr

Kancelariski materijal

Poziv za podnošenja ponuda za kancelariski materijal
KD – za kancelariski materijal
Ispravka poziva za podnošenje ponuda kancelariskog materijala
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Prva izmena konkursne dokumentacije za kancelariski materijal
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za kancelariski materijal

Ulja i maziva

Poziv za podnošenja ponuda za ulja i maziva
KD – ulja i maziva
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Računarske konfiguracije i periferije

Poziv za podnošenja ponuda za računarske konfiguracije i periferije
KD – računarske konfiguracije i periferije

Rezervni delovi za teretna vozila TATRA

Poziv za podnošenja ponuda za rezervne delove za teretna vozila TATRA
KD – rezervne delove za teretna vozila TATRA
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda

Rezervni delovi za grejder TGT

Poziv za podnošenja ponuda za rezervne delove za grejder TGT
KD – rezervne delove za grejder TGT