AKTUELNE NABAVKE

 


Ulja i maziva

Poziv za podnošenja ponuda za ulja i maziva
KD – ulja i maziva
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za nabavku ulja i maziva

Računarske konfiguracije i periferije

Poziv za podnošenja ponuda za računarske konfiguracije i periferije
KD – računarske konfiguracije i periferije
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za računarske konfiguracije i periferije

Rezervni delovi za teretna vozila TATRA

Poziv za podnošenja ponuda za rezervne delove za teretna vozila TATRA
KD – rezervne delove za teretna vozila TATRA
Obaveštenje o produženju roka za dostavljanje ponuda
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Poziv za podnošenja ponuda teretna vozila TATRA prva izmena<br>KD za rezervne delove za teretna vozila TATRA prva izmena
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za nabavku rezervnih delova TATRA

Rezervni delovi za utovarne lopate SEM

Poziv za podnošenja ponuda za rezervne delove za utovarne lopate SEM
KD – za rezervne delove za utovarne lopate SEM
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za nabavku rezervih delova za utovarne lopate SEM

Nabavka dobara u redovnom postupku u cilju zaključenja okvirnog sporazuma “Gorivo (Eurodizel, BMB-95, TNG)“


KD – Nabavku dobara u redovnom postupku u cilju zaključenja okvirnog sporazuma “Gorivo (Eurodizel, BMB-95, TNG)“
Poziv za podnošenja ponuda za nabavku dobara u redovnom postupku u cilju zaključenja okvirnog sporazuma “Gorivo (Eurodizel, BMB-95, TNG)“
Dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude
Izmena poziva za podnošenja ponuda za nabavku goriva
Izmena KD – za nabavku goriva
Odluka o dodeli okvirnog sporazuma za gorivo