АКТУЕЛНЕ НАБАВКЕ


 

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА DRESSTU

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ212279
СЛИКА DRESSTA INJEKTOR

ЗАКУП ДВА БУЛДОЗЕРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ220984
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ

НАБАВКА БАГЕРА-РОВОКОПАЧА ГУСЕНИЧАРА СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221048
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221048
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА ТЕРЕТНОГ ВОЗИЛА КИПЕР

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221086
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221059
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221059
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221059
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221059
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

НАБАВКА РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА ЗА БУЛДОЗЕР Shantui

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221092
ОДЛУКА О ПРИХВАТАЊУ ПОНУДЕ 

НАБАВКА БАГЕРА ГУСЕНИЧАРА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221075
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221075
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА БАГЕР
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221075
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221075
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ПРВА ИЗМЕНА

НАБАВКА БАГЕРА KOMADA DVA

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221096
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221096
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ЗА БАГЕР
ОДЛУКА О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

НАБАВКА ГОРИВА (EVRODIZEL,BMB-95, TNG) ПАРТИЈА 1

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221079
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221079
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221079
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПРВА ИЗМЕНА

НАБАВКА ГОРИВА (EVRODIZEL) ПАРТИЈА 2

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221082
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221082
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221082
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПРВА ИЗМЕНА

НАБАВКА ВИЉУШКАРА СТАРО ЗА НОВО

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221112
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221112
ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА ПРВА ИЗМЕНА br: NPZ221112
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПРВА ИЗМЕНА 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРВА ИЗМЕНА

НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА И ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221159
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

НАБАВКА КАМЕНОГ АГРЕГАТА ЗА ИЗРАДУ ПУТЕВА

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊА ПОНУДА br: NPZ221168
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ br: NPZ221168
МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА