23okt/18

P.D.“Autotransport“d.o.o. Kostolac u dogovoru sa Sindikalnom organizacijom P.D.“Autotransport“d.o.o. Kostolac u periodu 23.10.-02.11.2018.god, obavlja sistematski pregled žena u ordinaciji Dr.Ivica Zdravković, koji je dao najpovoljniju ponudu.

  P.D.“Autotransport“d.o.o. Kostolac u dogovoru sa Sindikalnom organizacijom P.D.“Autotransport“d.o.o. Kostolac u periodu 23.10.-02.11.2018.god, obavlja sistematski pregled žena u ordinaciji Dr.Ivica Zdravković, koji je dao najpovoljniju ponudu.

06sep/18

PD ”Autotransport” d.o.o.Kostolac” i PD ”RIO” d.o.o. Kostolac kao grupa ponuđača sa jedne strane iJP EPS Ogranak “TE-KO Kostolac”sa druge strane zaključilo ugovor za izvođenje radova

PD ”Autotransport” d.o.o. Kostolac” i PD ”RIO” d.o.o.Kostolac kao grupa ponuđača sa jedne strane i JP EPS Ogranak “TE-KO Kostolac” sa druge strane zaključilo ugovor za izvođenje radova   PD ” AutotransportRead More…